Miesięcznik MISJONARZ - czerwiec 2020 25 maj 2020
Miesięcznik MISJONARZ - lipiec-sierpień 2020 24 czerwiec 2020
Percepcja działalności misyjnej o. Mariana Żelazka SVD w Polsce 15 listopad 2018