Dialog z judaizmem w nauczaniu papieża Franciszka 08 październik 2018
Świętość ludzkiego życia i prokreacja – perspektywa judaizmu 10 luty 2020