Czy teologia wyzwolenia jest chrystocentryczna? 09 wrzesień 2019
Floribeth Mora Díaz w Polsce 18 kwiecień 2014
Przyroda jako pierwsza księga Objawienia. Chrześcijańskie podstawy ekologii 12 sierpień 2019