75. rocznica męczeńskiej śmierci bpa Williama Finnemanna SVD 28 październik 2017