Homilia Generała po wyborze na urząd 10 lipiec 2018