Pociągnięci przykładem o. Mariana Żelazka 15 marzec 2018