Nie możemy dotrzeć z pomocą do wszystkich 15 maj 2020