Góra ryżu 11 październik 2018
Spotkanie koordynatorów apostolatów z Azji i Oceanii 04 wrzesień 2017