P. Święci Aniołowie Stróże.

W. Którzy z Bożego nakazu czuwacie nad nami, / abyśmy nie ponieśli szkody na duszy i ciele, / bądźcie naszymi doradcami, / abyśmy nie zboczyli z dobrej drogi życia, / pomagajcie nam powstawać, gdybyśmy upadli, / dodawajcie odwagi, gdy będziemy odczuwać lęk.

P. Prosimy także, byście w porę podsuwali nam dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie się podobało Bogu i przyniesie pożytek ludziom.

W. Gdybyśmy jednak okazywali lekceważenie względem Was / i Waszych starań o nasze dobro, / wstrząśnijcie nami, / stańcie nam na drodze i powstrzymajcie nas. / Prosimy także, / aby Wasza obecność była nam otuchą, / gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. / Czuwajcie nad nami / i doprowadźcie nas przed oblicze Ojca Niebieskiego. / Amen.