P. Święty Józefie, powierniku tajemnic Boga, Ty przyjąłeś Maryję pełną niepojętej dla Ciebie łaski wcielenia. Uczestniczyłeś w radości Bogarodzicy, gdy Słowo stało się Ciałem /i zamieszkało między nami.

W. Dziękujemy Trójjedynemu Bogu, / że jesteś Patronem Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. / Z wdzięcznością wspominamy Twoją wspierającą troskę w jej dziejach / i umacnianie świadectwa wiary naszych współbraci, / nawet po męczeńską śmierć. / Twoje wstawiennictwo podtrzymywało nadzieję / w trudnych chwilach naszej historii.

P. Nasz święty patronie, wypraszaj nam Ducha Świętego, abyśmy zawsze wierzyli Chrystusowi i nawracając się, na nowo rozbudzili w sobie gorliwość głoszenia Ewangelii. Ty, którego Bóg uwolnił od lęku przed posłuszeństwem Słowu Bożemu, wyproś nam odwagę apostolską na nowych areopagach współczesności.

W. Święty Józefie, / wspomagaj nasze prośby zanoszone do Boga / o nowe powołania misyjne w naszej Ojczyźnie. / Niech w rodzinach wzrasta odpowiedzialność za Kościół / i gotowość do służby w kapłaństwie i życiu zakonnym. / Prosimy Cię, / nadal opiekuj się nami, / abyśmy dążąc do świętości, / mogli pobożnie umrzeć / i dostąpić szczęścia w niebie. Amen.