car boliviaPIENIĘŻNO
XXIII Werbistowska Akcja Pomocy na rzecz Misyjnych Środków Transportu wkracza powoli w decydującą fazę.

Jak co roku Referat Misyjny z Pieniężna, organizator Akcji, zachęca i prosi o wspacie misjonarzy.

Misyjne środki transportu to współczesne narzędzie pracy, dzięki któremu misjonarze mogą łatwiej i szybciej docierać do swoich podopiecznych. Cel zawsze jest ten sam: głoszenie Ewangelii i pomoc potrzebującym.

W tym roku o pomoc w dofinansowaniu zakupu pojazdów proszą następujący misjonarze:

* o. Władysław Dybaś i o. Mirosław Wołodko – do pracy duszpasterskiej w Togo
* o. Andrzej Mochalski i o. Adam Klinikowski – do pracy duszpasterskiej w Argentynie
* o. Józef Mazur – do pracy duszpasterskiej w Liberii
* br. Jerzy Kuźma z Papui Nowej Gwinei - do pracy edukacyjnej i medycznej
* Misjonarze z Indii i Togo – do pracy duszpasterskiej
* Siostry Służebnice Ducha Świętego z Kukuoma w Ghanie - proszą o pomoc w dofinansowaniu w zakupie szkolnego autokaru, a duszpasterze z Indii  w zakupie 4 motocykli do pracy pastoralnej
* misjonarze z parafii św. Arnolda z Czadu - proszą o wsparcie naprawy samochodu
* misjonarze z Zimbabwe - proszą o pomoc w naprawie ciągnika.

Jak zwykle drobnymi kwotami pragnęlibyśmy pomóc misjonarzom w utrzymaniu samochodów służącym w pracy misyjnej, a także wesprzeć utrzymanie pojazdów w założonej przez nieżyjącego już o. Mariana Żelazka Szkole Beatrix i leprozorium w Puri - mówi o. Wiesław Dudar SVD, Dyrektor Referatu Misyjnego z Pieniężna. - Jeśli uzyskamy większą ilość środków, postaramy się zrealizować projekty, które wpłyną do nas w późniejszym czasie.

Pasażerowie i kierowcy w duchu wdzięczności mogą złożyć ofiarę, 1 grosz za każdy bezpiecznie przejechany kilometr. Potwierdzając złożenie ofiary, wysyłamy okolicznościowe podziękowanie i naklejkę.

 

 

 
© Misjonarze Werbiści 2017
Templates by Joomla Perfect and Web Design Builders
Design by : Szymon Gołąbek.