Zarząd Polskiej Prowincji SVD

Eryk Koppa

o. Eryk Koppa SVD
PROWINCJAŁ

o. Sylwester Grabowski SVD
WICEPROWINCJAŁ
br. Piotr Szewczuk SVD
ADMONITOR
o. Mariusz Góryjowski SVD
RADCA PROWINCJALNY
o. Franciszek Martyna SVD
RADCA PROWINCJALNY

Przełożeni Prowincjalni
Polskiej Prowincji SVD

Tomasz Puchała (1922-27)
Franciszek Herud (1927-33)
Tomasz Puchała (1933-39)
Franciszek Herud (1939-47)
Jacek Kubica (1947-57)
Feliks Zapłata (1957-60)
Bruno Kozieł (1960-66)
Alfons Boniewicz (1966-69)
Leonard Szymański (1969-78)
Bernard Bona (1978-79)
Alfons Labudda (1979-86)
Konrad Keler (1986-92)
Jan Wichary (1992-98)
Eugeniusz Śliwka (1998-2001)
Ireneusz Piskorek (2001-07)
Andrzej Danilewicz (2007-13)
Eryk Koppa (2013-